Thuis Met Je Hond

Gedragstherapie | Advies op maat | Welzijnsgericht | Moderne & Wetenschappelijke inzichten | Kynologisch Gedragstherapeut

Werkwijze & Welzijn

Iedere hond is uniek. Het is een individu met een eigen persoonlijkheid, karakter, geschiedenis en leerervaringen. Daarom werk ik altijd met een op het individu gerichte aanpak die goed bij u en uw hond aansluit.

De kern van mijn werkwijze is dat het welzijn van zowel u als uw hond altijd centraal staat. Van daaruit werk ik samen met u aan een oplossing. Hierbij maak ik gebruik van moderne, wetenschappelijke inzichten op het gebied van emoties, gedrag, therapie en training. Mijn basis bestaat uit een relevante en gedegen opleiding waarvan de inhoud gefundeerd is op actuele wetenschappelijke ontwikkelingen in mijn werkveld.

In mijn begeleiding leg ik de focus op de emotionele beleving van de hond. Ik werk vanuit een beloningsgerichte basis en probeer ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag. Dit doe ik door de condities in specifieke situaties te veranderen. Door die condities te wijzigen kan ik u leren het gedrag van uw hond positief te beïnvloeden.

Verder vind ik het belangrijk om te benoemen dat ik niet werk met inzichten, methoden of hulpmiddelen die werken op basis van pijn, dwang/forceren, intimidatie of die op andere manieren het welzijn aantasten.