Thuis Met Je Hond

Gedragstherapie | Advies op maat | Welzijnsgericht | Moderne & Wetenschappelijke inzichten | Kynologisch Gedragstherapeut

Gedragsbegeleiding

Een probleem staat vrijwel nooit op zichzelf en helaas lost het ook zelden vanzelf op. Zeker wanneer het al langere tijd aanwezig is, steeds erger wordt of juist plots is ontstaan. Gedrag dat tot een probleem leidt, of juist het symptoom is van een probleem, is vaak een complex geheel van verschillende factoren. Op langere termijn kan een onderliggende oorzaak van een probleem zorgen voor ernstige emotionele en/of fysieke klachten bij je hond. En dit kan leiden tot het verergeren van het probleem of het ontstaan van nieuwe problemen.

Ik leg als Kynologisch Gedragstherapeut middels gedragstherapie de focus op het gedegen onderzoeken én begrijpen van gedrag, waarbij het emotionele en fysieke welzijn centraal staan. Hierbij maak ik gebruik van moderne, wetenschappelijke inzichten op het gebied van emoties, gedrag, therapie en training. Het identificeren van de oorzaak van het probleem is belangrijk, omdat op basis hiervan een aansluitende aanpak gekozen kan worden. Het resultaat van het onderzoek is een plan van aanpak. Het plan bevat specifiek op jouw situatie gerichte (gedragstherapeutische) adviezen die je gaat inzetten bij het werken aan de probleemsituatie. Wil je hierbij in de praktijk nog verdere ondersteuning? Boek dan een aparte trainingssessie.

De kosten van gedragsbegeleiding bedragen €189 incl. BTW, exclusief reiskosten.


Klik op het onderstaande plaatje voor een visuele weergave van waar gedragsbegeleiding uit bestaat en hoe het in zijn werk gaat. Voor het gemak staat de inhoud hieronder ook in tabelvorm weergegeven.

Your title
Thuis Met Je Hond

Wat

Tijd

Een door jou in te vullen uitgebreide vragenlijst zodat ik meer inzicht kan krijgen in de omstandigheden van en rondom je hulpvraag

Ca. 45min

Een consult aan huis met naast een eerste analyse + uitleg van het gedrag, ook kennisoverdracht en eerste (praktische) tips/adviezen

+/- 2 uur

Een plan van aanpak met:
- Uitgebreide uitleg van gedrag, een prognose en verdere kennis/inzichten
- (Gedragstherapeutische) adviezen incl. training waarmee je zelf kunt werken aan verbetering van de situatie én voorkomen dat het probleem verergert

Je ontvangt het plan uiterlijk binnen 5 werkdagen na het consult

Nazorg per mail/WhatsApp/telefoon o.a.:
- Voor alle vragen t.a.v. het probleem van je hond
- Indien je tegen problemen aanloopt
- Bespreken/evalueren voortgang
- Delen van beeldmateriaal zodat ik de voortgang kan bestuderen, je toepassing van de (trainings)adviezen kan bekijken en waar nodig bijsturen

3 maanden

Om je inzicht te geven in mijn investering:
- Vragenlijst analyseren
- Consult
- Diagnose voor probleem stellen
- Opstellen plan van aanpak
- Reistijd
- Nazorg uitvoeren